Notater


Treff 1 til 100 av 1,640

      1 2 3 4 5 ... 17» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 Nils kjøpte 27 mrk smør av svogeren Kristen Eikelund i 1733. Nils og broren hadde kjøpt Talgje, Finnøy i 1747, enka Maren selde i 1750. Nils kjøpte Øygarden i 1747, enka Maren selde i 1751-55.

Nils drukna saman med broren Ola Bjørnsen. Skifte 22 mai 1749. 
Bjørnsen, Nils (I5060)
 
2 'Enka' tok over bruket i 1634! Torgils på Elleflot i 1630-35 var kanskje sonen til Roald. Sjursen, Roald (I4848)
 
3 (Sjur) Torleif Espevold Skeie, Vikedal, Sandeid Skeie, Torleif Espevold (I6030)
 
4 1388 og 1389 er han nevnt som sysselmann på Færøyene. Han var hjemme i Norge i 1399, og han kunngjør dai et brev, datert Skien 12.mai, at han har kjøpt av sin slektning Gaute Eriksen Galte et skip for 200 mk og 24 pakker færøyisk vadmel. Ivarsen, Greip (I5391)
 
5 1404 og 1442: Høvedsmann i Bergenhus. 1426: I Norges rikes råd. Svale er den første som bruka namnet Smør. Smør, Svale Jonsen (I1517)
 
6 1510: Kjøpte Hana i Høyland. Lagrettemann i Ryfylke 1490. 1523: Besøkte herredagen i Roskilde - Forlenet til Tjorta, Vik, Ladvik, og Årdal i Sogn. 1559: Forlenet til Stødle i Etne. Skreiv brev til Olav Engelbrektson. Gifte seg til Vatne, Stord og Valvatne. Kalla Erik til Vatne og Valvatne; adelsmann. Ormsen, Erik (I229)
 
7 1591 Akershus. 1610 Oslo. Bosted: 1591 Obrestad, Hå. 1602 Nærland, Hå. Gissingar: Kone Astrid fra Obrestad, Per Obrestad (Jons bror) gift med mora hennar som først var g.m. Øybrand Hobberstad. Far til Jon heiter Knut, Morfar er Jon Ellingsen prest i Hå. Jon (I146)
 
8 1613:Bot 4 daler for overfall på grannen. 1619:Dom for å ha slått Torstein Malmeim. Kristen var lagrettemann 1620. Olavsen, Kristen (I93)
 
9 1617: 1/2 pd korn i Høye. 2 spann korn i Falkeid, Hetland skip. 1 spann korn i Erland, Leiranger skip. 1624: Tollak saman med borna: . 2 1/2 vett 1/2 spann korn i Høye 17 spann i Falkeid. Eivindsen, Tollak (I1836)
 
10 1641: Bøtelagt for slagsmål. Gunnbjørnsdatter, ? (I467)
 
11 1670: Eigde 31sp smør i Kallevik I 1673 tok han til å pantsette eiendom. Peder var kyrkjeverge 1648-49. Pedersen, Peder (I2694)
 
12 1671-1705 Lagrettemann. 1672: Løytnant i det lokale regiment i Ryfylke. Tormodsen, Peder (I4462)
 
13 1739 Tarald kjøpte bruket av faren. I 1742 kjøpte han bruk 8 for 60 rdl, seinare også bruk 21. Hansen, Tarald (I4580)
 
14 1742:Innstemma for å ha fore vondt med mannen sin Kalla hespletre !! Akselsdatter, Steinvor (I388)
 
15 1810 Delt frå til bruk 21. Torsteinsen, Anders (I964)
 
16 1864: Bruk 2 delt fra. 1875: Del til bruk 4. 1881: Del til bruk 5. 1897: Del til bruk 6. Klingsheim, Peder O (I1884)
 
17 1894-1905: Delt fra til bruk 12, 13, og 14. Bore, Garman Kristian (I2072)
 
18 1897: Avskilt husmpl. Tippen.
1901: Avskilt bruk 7 til sonen Ole Hegre. 
Torgerson, Tollef (I35)
 
19 1905: Bruk 20 delt frå dette bruket. Ommundsen, Tønnes Andreas (I3881)
 
20 1931: Skøyte på gnr. 44 (V.Bore ?) bruk 1. Hodne, Inger (I3595)
 
21 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Skogøy, N. (I3300)
 
22 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Lønning, K. (I3248)
 
23 199X - 1997 Karmøy 1997 - Førre, Tysvær Sjursen, Pål (I3293)
 
24 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Sutcliffe, J.P. (I2339)
 
25 2 saker mot Laurits (1626,1650) om å kalle kona hans ei hore, og han blei kalla tjuv og slegen med rive. Rasmusson, Jon (I281)
 
26 27 jan 1619: Bot til Ivar Salte for å ha skåre Erik Friestad i fingen med ei øks. Lagrettemann 1613-24. Jonsen, Erik (I466)
 
27 29: s162. Kula, Gudbrand (I4117)
 
28 29: s177. Rettilbeine, Ragnvald (I4119)
 
29 29:s229. Mjonev tyder smalnase. Mjonev, Rane (I4124)
 
30 4 Barn med Mareta Knudsdatter. Torsen, Torger (I125)
 
31 7.okt.1653 stevnet Einar vestre Løge en masse vitner i anledning at han er kommet i skade for å drepe Simon Olsen Garborg i nødverge. Simon tok ham og slo ham baklengs over dørterskelen og da hendte ulykken. Drapssaken er oppe for lagmannen 14.jan.1654 og Einar må betalle full mandebot men fikk beholde livet. Einarsen, Einar (I5196)
 
32 Aaskel var erkedjakn (hjelpeprest) hos Kong Håkon Håkonsen, og var biskop i Stavanger fra 1226 til han døde 1254. Jonsen, Aaskel (I5377)
 
33 Abelone vart gift med Ola Olsen på Hatlestad i 1791. Ho fekk dattera Kari med Sjur Tormodsen på Hundsnes i 1787. Jensdatter, Abelone (I1805)
 
34 Adoptert. Egentlig Berta Marias søsterson (Anna Jeremiasdatter - Mor). Quam, Arne Gunneriusson (I3517)
 
35 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bore, T.K. (I2478)
 
36 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Berekvam, L.M. (I2268)
 
37 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bore, J.K. (I2479)
 
38 Adresse April 2013: Moldalia 86, 5267 Espeland, Bergen kommune (Arna).
Tlf: 98 05 75 21 
Dischereit, Gerardo Hellmuth (I5882)
 
39 Ågot er nemnd enke 1675-77. Torbjørnsdatter, Ågot (I4748)
 
40 Akershus 1591 og 1610. Mauritsen, Berdines (I850)
 
41 Akershus 1591. Ommundsen, Salmund (I857)
 
42 Akershus 1591. Det er ikkje sikkert at Anders fra Nore Sunde er faren. Andersen, Kristen (I585)
 
43 Akershus 1591. Lagrettemannn i Sola. Anders (I362)
 
44 Alfred budde hjå dattera Inga på Haukås 1955-1969.
Alfred var ein aktiv bygdemann. Han var engasjert i mange foreninger, formannskap mm.
Alfred tok over Tjelta bruk 2 (Klingshei) i 1925 etter sønnen Tomas og bygde hus og løa på dette bruket.
På garden 28/2 ble det ordnet erklæring om regulering av innsjø/vann/elv. I en lang periode jobbet blant annet Alfred med å drenere et vann nedenfor garden deres som ga nye områder for dyrking. 
Klingsheim, Alfred (I26)
 
45 Alice nevnt i dødsannonsen til Tores mor Bjørg Klingsheim Alice (I6051)
 
46 Åmund Arnfinnsen var ikkje fri for pengar. I 1664 lånte han pengar til Jon Jakobsen mot pant i 1 laup smør i Øvraland. Han var odelseigar i halvparten av Finnvik, 1/2 laup smør. Man han har nok kjøpt den andre halvparten også. Sonen Svein eig heile garden. Arnfinnsen, Åmund (I5007)
 
47 Åmund eigde part i garden sjølv. Toresen, Åmund (I4805)
 
48 Amund på Ile er truleg bror hans. Stillufseike, Jon (I5003)
 
49 Anders bruka også adelsgodset Hebnes Østhus, Suldal som han kjøpte 1650-60. Anders vart kalla ein tjuv og det som verre var av naboane og han var ikkje godt likt. Han var ombodsmann i fleire år. Anders bruka i 1649 1 1/2 lp smør i Askvik men i 1652 brukar han heile garden 2 1/2 lp smør. Broren Syvert klagar dette til tings i 1653 fordi han eig 1 lp 18 mrk smør. Anders la fram lovleg leigeavtale fra faren for heile bruket. Det vart og meir krangel om rett til garden og bygsel framover. Steinsen, Anders (I5101)
 
50 Anders Kjellsen Tybo. Prest i Nedstrand d.1629

Anders Kjellsen vart ein mektig mann i bygda. Men den posisjonen denne
innvandra presten skapte for kyrkja, før presteembete, og for seg sjølv, var
ein provokasjon mot dei framståande bøndene i soknet. Han kom difor i strid
både med enkeltbønder og bondegrupperinger.
Sogneprest i Hinderaa prestegjeld 1601-29.
Den verste og lengste striden han hadde var om Mid-Kvam. Her stod han mot
fleire medlemmer av Koll-ætta fra Nessa. 
Kjellsen, Anders (I2789)
 
51 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Vestbø, A.S. (I6045)
 
52 Anders var lagrettemann 1623, domsmann 1624. Kristensen, Anders (I91)
 
53 Anders var lagrettemann 1640, 1641, 1647. Olson, Anders (I4896)
 
54 Anders var Lensmann og dreiv tømmerhandel. Eriksen, Anders (I1384)
 
55 Andreas døydde ugift. Skeie, Andreas T (I6034)
 
56 Andreas fekk kjøpe plassen i 1905 Andreas og Serina hadde fosterdottera Lisa Bustad, dattera til Jakob Bustad, Andreas bror. Pettersen, Andreas (I3077)
 
57 Andreas Skogøy druknet på saga på Skogøy i 1968. Han var saman med brødrene Jakob og Knut på saga. Jakob og Andreas var ute i båten og drog tømmer. Ved eit uhell fall dei begge i sjøen. Begge klarte å symje inn til land, men der fall Andreas om. Døydde av hjertesvikt/drukning. Han døydde slik ved saga, som og faren hans Nils hadde gjort i 1936, 32 år tidlegare ved Svinali. Skogøy, Andreas Severin (I3296)
 
58 Andreas Stakkestad var ordfører i Tysvær en tid (Arnold Klingsheim) Stakkestad, Andreas (I6156)
 
59 Anna er nemnd 1875. Magnusdatter, Anna Helena Susanna (I956)
 
60 Anna er truleg mor til Kari da Johannes har barn født så seint som i 1783, så andre kona må vera mora deira. Olsdatter, Anna (I4552)
 
61 Anna hadde tent 18 år hjå Maren Pedersdatter, datter av Peder Steffensen Aur i Lofoten. Steffen Jakobsen, son av Maren, var på tinget og gjorde krav på arv som næraste arving etter Anna Jørgensdatter. Saka vart ikkje avgjort på tinget Anna var nær skyld med Kristoffer Antoniussen på Viken under Baustad (nr186). Jørgensdatter, Anna (I2790)
 
62 Anna var tenestejente i Ytre Amdal før ho gifte seg 1788. Ho fekk folge hjå stesonen då han overtok bruket. Svensdatter, Anna (I5265)
 
63 Anna vitna i ei sak om arv i Viken under Baustad i 1682. Ormsdatter, Anna (I4490)
 
64 Anna, enka eller dotter til Salve, eig i 1617 18 mrk smør 2 sp korn i odels- manntalet i garden Steinsland i Sandeid. Anna (I2804)
 
65 Anne Kristine var gift med båtbygger Ole Halvorsen Bådsvik Narevik, Anne Kristine Knutsdatter (I5968)
 
66 Annik Sjursdatter døde ifølge Tysværboka (Nedstrand) 26.10.1882 ? Sjursdatter, Annik (I1760)
 
67 Anny kjøpte Strannå bruk 22 (Friheim), Tysvær. Skøyte 12.5.1978 (40.000 kr). Hansson, Anny (I3298)
 
68 Apelone budde mesteparten av tida som enkja etter 1590 hjå sonen Peder Madsen på Finnøy.
Frå sak i 1619 er det vist til at Apelone hadde vorte gaml, og ikkje heilt med vitet lenger. 
Pedersdatter, Apelone (I2691)
 
69 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Hansson, A. (I3378)
 
70 Arnbjørn var baglerhøvding fra 1202 og utover. Senere ble han lendermann og Kong Håkons sysselmann over Borgesyssel, med bosted i borgen Veldensholm i Glommen. Han var også med i stridighetene mot ribbungene og hertug Skule Bårdsen og døde i 1240. Jonsen, Arnbjørn (I5376)
 
71 Arnfinn kjøpte rydningsretten til Brattaland av Ola Sjursen. Arnfinn Brattaland er truleg den same som Arnfinn på Øvre Kvaløy bruk 3 (1603- 1610). Arnfinn (I5009)
 
72 Årstall må være feil !!!! Torgeirsen, Finn (I4130)
 
73 Arva Talgjegodset i lag med sine søsken av morbror Gaute Håkonson. Torsteinsen, Torgeir (I4128)
 
74 Arvepart i Fossmark, Vassbotn, og Ø.Eiane. Tørresen, Torstein (I165)
 
75 Arving etter Josef Gunnarson Åkra bruk 5 ! Ukjent (I2880)
 
76 Åsa er nemnd 1681. Åsa (I5170)
 
77 Asbjørn bygsla først 14 spann etter svigerfaren, Ola. Seinare i 1650-åra då Ola døydde bygsla han 21 spann. Skifte etter Asbjørn 7.4.1688. Andersen, Asbjørn (I152)
 
78 Asgaut fekk barn med Maren i 1630, ei tenestejente på garden som fekk 10 rd. i 'æresspille' ; Asgaut skulle fostra barnet. I 1641 måtte Ola Knutsen på Ytre Amdal gi bøter for å ha fiska i Skiljarvika der Asgaut var medeigar. Pålsen, Asgaut (I4639)
 
79 Asgerd var vitne i prestesaka 1653. Asgerd (I1280)
 
80 Askild var lagrettemann 1627. Han eigde mykje jordegods. Aslaksen, Askild (I5340)
 
81 Aslak eigde gods i Tveit-garden. Torbjørnsen, Aslak (I4840)
 
82 Aslak hadde eige bruk på Tveit, men i 1660-åra var han husmann på Holå under Tveit. Torbjørnsen, Aslak (I5331)
 
83 Aslak var lagrettemann 1641. Askildsen, Aslak (I5334)
 
84 Åsmund Olsen var rydningsmann på Vågen. I Imslandmanuskriptet er Ola Tengesdal i Sand nemnd far men han er ikkje nemnd i Sandboka (den byrjar seinare). Olsen, Åsmund (I5011)
 
85 Asser var først dreng på Stangeland. Då Karen Ånundsdatter vart enke på garden vart Asser i 1685 trulova med Karen, men ho døydde før dei fekk gifta seg. Karen hadde ikkje born og Asser tok over etter Karen døydde (sk. 9.3.1686). Jonsen, Asser (I899)
 
86 Åsta var gjevmild og storlyndt (29:s229). Gudbrandsdatter, Åsta (I4095)
 
87 Astrid er nemnd 1497-1510. Ormsdatter, Astrid (I1496)
 
88 Austre Bjerga, Sjernarøy bygdebok. Edvardsen, Torgils (I4455)
 
89 Av dansk Ætt. Kristen (I168)
 
90 Av ein eller annan grunn kom Torborg på at ho ville gjeva Furre som gåve til kongen. Den 17.juni 1651 sende ho gåvebrev på Furre til Fredrik III. Arvingane protesterte men det gjekk så og Hans, andre mannen hennar, fekk dermed bu som leiglending på garden til han døydde istadenfor at arvingane overtok. Sevatsdatter, Torborg (I5052)
 
91 Av Finse-Ætta (Israel-ætta). Ulfsdatter, Margreta (I1569)
 
92 Av Finsta-ætta. Birgitta er Den heilage Birgitta som grunnla Birgittinarordenen. Pilgrimsferd med Ulf til Santiago di Compostella, NV-Spania ca 1340. Hus: Piazza Farnese i Roma.
Birgittas åpenbarelser: http://spraakdata.gu.se/ktext/

Fra geni.com - kilde 69: Født 31. desember 1303 Sköldnoragård (Skällnora), Upplands Väsby, Fresta Socken, Uppland, Sweden. Død 23. juli 1373 Campo di Fiore, Rom, Italien
Barn (Geni.com):
Märta Ulfsdotter (Ulvåsa);
Gudmar Ulfsson (Ulvåsa);
Karl Ulfsson (Ulvåsa);
Katarina Ulfsdotter (Ulvåsa);
Cecilia Ulfsdotter (Ulvåsa);
Birger Ulfsson (Ulvåsa);
Ingeborg Ulfsdotter (Ulvåsa)
Bengt Ulfsson (Ulvåsa) « less

Søsken til Birgitta (geni.com)
Sister of Katarina Birgersdotter (Finsta);
Margareta Birgersdotter (Finsta);
Israel Birgersson (Finsta);
Peter Birgersson (Finsta);
Bengt Birgersson (Finsta)
Ingrid Birgersdotter (Finsta) 
Heilage, Birgitta den (I1585)
 
93 Av Folkunge-ætta.
Wikipedia-org: Svantepolks wife was Benedikte of Ymseborg, daughter of (Earl) Sune Folkesson, a grandson of earl Birger Brosa. Benedikte's mother was Helena Sverkersdotter , the daughter of king Sverker II of Sweden and his first wife Benedikte Ebbesdatter of the Galen family of Denmark. Benedikte's elder sister Catherine of Ymseborg was wife of king Eric XI of Sweden (1216-50), so Svantepolk was the late king's brother-in-law. 
Sunesdatter, Bengta (I1579)
 
94 Av ynglinge-ætta. Svarte, Halvdan (I4115)
 
95 Barn: Erik Torland, Per Obrestad, og Jon Nærland. Ukjent (I587)
 
96 Barn: Erik Torland, Per Obrestad, og Jon Nærland. Heitte kanskje Knut. Knut (I586)
 
97 Barnebarn til Christen Palleson Trane. Trane, Eli Pallesdatter (I212)
 
98 Barnlause. Varhaug, Erling (I3610)
 
99 Barnlause. Elen (I3805)
 
100 Bastian hadde plassen Askane under bruk 1 på Bakke. Olsen, Bastian (I4763)
 

      1 2 3 4 5 ... 17» Neste»